Legal

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts que apareixen a la web d’ ESENCIAS MOLES S.A. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ ESENCIAS MOLES  S.A.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a ESENCIAS MOLES, S.A., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d’ ESENCIAS MOLES S.A. Els drets de Propietat Intel·lectual i els drets d’ explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny són propietat exclusiva de la mateixa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, reflectits en esta pàgina web, són marques degudament registrades per ESENCIAS MOLES, S.A., qualsevol  ús indegut de les mateixes per persones que no siguin el seu legítim titular, i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans  legals existents a l’ Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual estan convenientment  assenyalats  i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ ESENCIAS MOLES S.A. l’ús que l’usuari pugui fer-ne, recaient  la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents  els  Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol  qüestió que sorgeixi sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.